Říjen 2007

Styl hry

9. října 2007 v 17:31 | maca |  PAINTBALL
STANDARDNÍ TYP HRY
Dva týmy - tým "A"se jde ukrýt na libovolnou pozici hřiště a tým "B" vyráží po signálu tým "A" eliminovat. Čas hry se pohybuje od 15-ti do 30-ti minut. Vítězí tým který má nejmenší ztráty.

HRA O VLAJKU
každý tým má svou základnu, kde je viditelně a dostupně umístěná vlajka. Každý tým se snaží získat protivníkovu vlajku a donést ji k pořadatelům. Zároveň musí tu svou bránit. Tým který ji přinese jako první vyhrává. Každý tým vyráží po signálu ze své základny. Pokud "vlajkonoš" bude cestou k pořadatelům obránci eliminován, zanechá vlajku na místě a odchází z hřiště. Obránci mají za povinnost vlajku odnést zpět na svou základnu a umístit na původní místo. Hraje se do doby než přinese hráč z jakéhokoli týmu vlajku nepřítele k pořadatelům nebo eliminací jedno z týmů.

BOJ O MINU
ten kdo má doma počítač a je taktrochu hráč, určitě si zahrál "Counter Strike" a teď již ví o co půjde. Nicméně kdo takový není nebo neměl tu čest si tuto hru zahrát, tak se mu ji nyní pokusím přiblížit. Opět jsou dva týmy "A" a "B" nebo abych byl přesnější a kopíroval PC hru "Terrorist force" a "CT force", kde hlavní cíl obou týmů je mina. Tým "A - teroristi" jde na libovolnou pozici na hřišti (popř. je možnost domluvit přesné místo aby nedocházelo k dohadům) kde zaktivuje minu nastavenou na určitý čas a má za úkol ji po celou dobu bránit. Mina po aktivaci spustí sirénu (cca 10 sec.) na přibližné určení směru ze základny pro tým "B - zásahovou jednotku", který má za úkol minu najít a deaktivovat. Pro snadnější orientaci se mina v pravidelných intervalech "ozývá" a tak usnadňuje hledání svého úkrytu.

A nyní pravidla hry:
Hraje se po stanovený čas, kde začátek a konec určuje mina. Každý tým hraje stejnou jednotku několikrát za sebou a pak se role vystřídají. Standardně se hraje 4+4.

Vítězství týmu "A - teroristů"
» ubránění miny po celou dobu hry (až do trvalého signálu miny)
» eliminace týmu "B" (signál ze základny)

Vítězství týmu "B - zásahové jednotky"
» deaktivace miny (mina signalizuje konec přerušovaným tónem)

DOBÝVÁNÍ KOPCE (nebo čehokoli jiného)
Už samotný název určuje typ hry. Hraje se bez časového omezení. Hra končí dobytím cíle nebo jeho ubráněním = eliminací dobyvatelů. Hraje se v poměru 3/5.

PREDÁTOR
Tak tohle je snad nejšílenější typ hry, kterou pořádáme. Je to vlastně obdoba standardního typu hry až na postavu "Predátora". Doba hry je omezená na 20 minut nebo eliminací Predátora. Vítězí tým, který zničil protivníkovi nejvíce hráčů a Predátora. A teď již k té postavě Predátora - Predátor je prakticky nesmrtelný a nepřísluší k žádnému týmu, zkrátka hraje proti všem. Má odlišnou barvu kuliček, takže jeho zásahy jsou rozlišitelné v každém týmu a žádnému z týmů se jeho zásahy nepřipočítávají. Predátor vstupuje do hry po 5-ti minutách od začátku a je signalizován oběma týmům. A jak lze Predátora zničit? Tak to bude opravdu těžké, ale ne nemožné, protože jeho slabým místem bude vyznačené místo na hrudi, kam ho musíte zasáhnout nebo zásah do masky(je přísný zákaz střílet na hlavu zezadu). Jiné zásahy jsou neplatné a tudíž i zbytečné.Ty budou sloužit pouze pro Váš pocit ochrany.

Poznámka: Predátora hraje jeden hráč maximálně 2 kola a počítají se mu jeho zásahy. Potom jeho místo zaujme jiný hráč atd... Na konci bude vyhodnocen nejlepší Predátor. Hráč, který hraje Predátora bude mít zapůjčenu ochrannou vestu a rukavice.

Styly

9. října 2007 v 17:30 | maca |  PAINTBALL
I v tomto sportu existuje několik stylů nebo spíše orientací, kde každá z nich má svou skupinu vyznavačů a příznivců. Ke které se hlásí většina zde rozebírat nebudeme, neboť toto není záměrem tohoto článku.

Obecně základními styly jsou sportovní a military paintball, které se pak dále dělí na další podskupiny. Každý styl má svá specifika a v každém se klade důraz na něco jiného.

Zatímco u sportovního paintballu se klade důraz na kadenci zbraní, výrazné barevné oblečení a co nejrychlejší (ne nejefektivnější) ukončení hry, se u military stylu snažíme o co největší přesnost, maskování a postupném efektivním zneškodnění protivníka. Každý styl má samozřejmě své kouzlo, ale u obou stejně zažijeme napětí a vzrušení ze hry. Samozřejmou podmínkou je, že se do této hry plně vžijeme a chceme ji hrát a ne se jen účastnit.

Historie

9. října 2007 v 17:29 | maca |  PAINTBALL
Začátky paintballu jsou v Austrálii a Americe, kde pastevci začali používat vzduchové pistole vystřelující kuličky plněné nesmyvatelným barvivem, pro jednodušší a rychlejší značkování svých stád. Po vyřešení několika základních problémů, jakým byla sériová výroba kuliček se snadno smyvatelnou barvou, vývoj účinné ochrany proti zranění očí a upravení do podoby a funkčnosti co nejbližší skutečné zbrani, byl paintball zařazen do výcviku armády.

Po nějaké době se však vrátil do civilní sféry jako sportovní disciplína a v roce 1981 ve státě New Hampshire v USA se uskutečnil jeho první oficiální turnaj. Poté se tento sport postupně rozšířil do celého světa a k nám se dostal zhruba o 11 let později.

Vybavení

9. října 2007 v 17:29 | maca |  PAINTBALL
Základním vybavením pro hru paintball jsou:
Ochranná maska, zásobník, láhev s CO2 nebo vzduchem a paintballový marker (záměrně neuvádím zbraň) a nakonec kuličky...Toto Vám úplně postačí na to, abyste se mohli sebrat a jít si s kamarády zahrát třebas hned za humna. Samozřejmě výše popsané je to úplné minimum a existují další a další doplňky. Tyto věcičky lze dokoupit v kterémkoli slušném paintballovém obchodě za velmi neslušný peníz, ale některé z nich si následně stejně pořídíte. Mezi hlavní doplňky, které stojí za to si je koupit patří další ochranné pomůcky (rukavice, nákrčník, vesta, apod..).

Nu, není předmětem tohoto článku zcela osvětlit a obhájit důvody nákupu různého vybavení a doplňků, ale jen tak letem světem probrat druhy/typy v současnosti používaných markerů.Nejprve trochu k teorii. Existují tři druhy markerů:

Pump-action nebo jinak řečeno pumpičky jsou markery, u kterých musíte po každém výstřelu ručně nabít. Nejčastěji používají k výstřelu jednorázové 12g CO2 bombičky, ale není výjimkou ani marker upravený pomocí redukce na větší bomby, které jsou na provoz mnohem ekonomičtější. Samozřejmě se vyrábějí i markery s již přímým upínáním velké lahve, která v těchto případech nahrazuje pažbu.

Semi-automaty jsou poloautomatické markery většinou poháněné CO2 z velkých bomb. Funkce je jednoduchá, co stisk spouště - to výstřel. Tyto markery patří v současnosti u nás k nejrozšířenějším převážně kvůli své ceně a užití. Samozřejmě se vyrábí v různých variantách a účelu použití (amatér-profesionál,sportovní-military paintball) a také v různých cenových hladinách.

Elektro-pneu markery jsou plně automatické, tzn. mají možnost nastavení několika módů střelby, většinou semi-auto, full-auto a tři výstřely v dávce, a už záleží jen na hráči jaký mód si vybere. Tyto markery používají v nižších kategoriích pohon na CO2 a lepší, výrazně dražší modely stlačený vzduch. U těchto hraček je nutné brát ohled na kadenci a dovybavit svou zbraň elektrickým zásobníkem.Paitball-pravidla

9. října 2007 v 17:25 | maca |  PAINTBALL
 • 1. Bezpečnostní pravidla
  • 1.1. Všichni soutěžící a další přítomné osoby jsou povinny se řídit pokyny rozhodčích a organizátorů.
  • 1.2. Ke hře je možno použít pouze značkovací zbraně, které splňují podmínky uvedené v bodě 2.1.
  • 1.3. Na hřišti a všude tam, kde hrozí zásah značkovací kuličkou, musí hráči a další přítomné osoby po celou dobu turnaje nosit na obličeji ochranné brýle. Dále se doporučuje používat ochrannou masku a účinnou ochranu proti zásahu do ucha. Výjimka je možná jen mimo hrací dobu a to pouze se souhlasem rozhodčího. Potřebuje-li si hráč sundat brýle k odstranění silného zamlžení či jiného znečištění je povinen upozornit na toto rozhodčího a teprve za jeho asistence si je může sundat a vyčistit a to (nepřeruší-li rozhodčí hru) následujícím způsobem: posadí se do dřepu, skloní hlavu a skryje si obličej mezi koleny a pak teprve si brýle sundá, očistí a znova nasadí.
  • 1.4. Střílet je povoleno pouze na hřišti v průběhu hry nebo na místech pořadateli určených k testování, nebo vybíjení zbraní. Mimo hrací zónu a čas se nosí zbraně zásadně vždy vybité nebo zajištěné, se zasunutou bezpečnostní zátkou v hlavni. Ztratí-li hráč na hřišti bezpečnostní zátku, musí po svém vyřazení nebo po skončení hry zajistit zbraň jiným stejně účinným způsobem a to vždy za přítomnosti rozhodčího. Zkušební střelba bez kuliček je možná i v prostorách pro hráče ovšem pouze bezpečným směrem do země.
  • 1.5. Je zakázán fyzický kontakt mezi hráči. Je zakázáno házet na hřišti jakýmikoli předměty (mimo házení boxů na kuličky a čištění spoluhráči), či brát si sebou na hřiště herními pravidly zapovězené předměty.
  • 1.6. Je zakázáno střílet a mířit i nenabitou značkovací zbraní na hráče bez nasazených ochranných brýlí. Na rozhodčí a ostatní nehrající se nesmí střílet ani když mají nasazené ochranné brýle. Zpozoruje-li hráč v průběhu hry, že v prostoru ohroženém střelbou se nachází osoba nebo osoby nemající nasazeny ochranné brýle je povinen ihned zastavit palbu a upozornit na tuto skutečnost rozhodčí.
  • 1.7. Je zakázáno lézt na stromy, ničit vegetaci, střílet na zvířata a ptáky.
  • 1.8. Hráč nesmí být na hřišti pod vlivem alkoholu či drog. Kouření je povoleno pouze na vyhrazených místech.
  • 1.9. Každý hráč je povinen znát a za všech okolností dodržovat uvedená bezpečnostní pravidla. Za hrubé porušení těchto pravidel ohrožující zdraví zúčastněných je hlavní rozhodčí oprávněn závodníka diskvalifikovat z celého turnaje a to bez nároku na vrácení startovného a jeho družstvo bude penalizováno 30 trestnými body. Za diskvalifikovaného hráče nesmí nastoupit k dalším hrám náhradník a družstvo dohraje soutěž oslabeno o jednoho hráče.
  • 1.10.Každý hráč se účastní turnaje na vlastní nebezpečí.
 • 2.Vybavení hráčů
  • 2.1.Značkovací zbraně
   • Používat se smějí pouze schválené paintballové značkovací zbraně, které splňují zákonné podmínky. Každý hráč si smí vzít na hrací plochu pouze jednu zbraň, kterou nesmí během hry předávat ani odkládat na větší vzdálenost než 1 metr. Zbraně připuštěné do hry musí splňovat následující podmínky:
   • zbraň musí mít spolehlivou pojistku, bránící účinně neúmyslným výstřelům.
   • u zbraně nesmí být možnost nastavovat počáteční rychlost letu kuličky bez použití nářadí nebo její demontáže, nebo musí být seřizovací prvek spolehlivě zaplombován.
   • na jeden stisk spouště smí zbraň vystřelit pouze jednu ránu.
   • počáteční rychlost letu kuličky nesmí být vyšší než 300 stop/s nebo 90 m/s.
   • k výstřelu kuličky ze zbraně smí být používán pouze CO2, stlačený vzduch nebo nitrogen naplněný pouze do schválených bezpečných tlakových obalů.
  • 2.2.Ochrana očí, uší a obličeje
   • Používat se smějí pouze schválené speciální ochranné paintballové brýle, které musí být schopný stoprocentně ochránit oči před zásahem kuličkou. Dále se doporučuje používat ochrannou masku a účinnou ochranu uší (kukla, čepice, šátek atd.).
  • 2.3.Oblečení
   • Hráč odpovídá ve vlastním zájmu za to, že má na začátku hry neoznačkované oblečení. Má-li na sobě z předchozích her jasně patrnou značku, kterou nelze odstranit, upozorní na ni těsně před zahájením hry na hřišti rozhodčí. Všichni hráči musí mít oblečení z dlouhými rukávy a nohavicemi, které nesmí zabraňovat rozbití kuličky. Je proto zakázáno brát sebou na hřiště oblečení:
   • s vložkami, nebo z měkkých a silných materiálů..
   • zaměnitelné s oblečením rozhodčích.
   • z materiálů na kterých se neuchovává barva a je obtížné ji zjistit.
   • v barvě na kterém nejsou rozstříknuté značky dobře viditelné.
   • Protesty proti oblečení soupeře může podat kapitán družstva před vstupem obou družstev na plochu hřiště.
  • 2.4.Zakázané předměty
   • Hráči mají zakázáno brát na hřiště tyto věci:
   • jiné než paintballové zbraně, světlice, dýmovnice a jiné pyrotechnické výrobky včetně paintballových granátů.
   • nože, dýky a jiné nebezpečné předměty.
   • ochranné štíty.
   • nástroje kterými lze nastavit rychlost kuličky.
   • náhradní hlaveň a náhradní díly.
   • zapalovače, zápalky apod..
   • zábleskové světlo nebo jiné umělé světelné zdroje.
   • radiokomunikační a signalizační vybavení .
  • 2.5.Střelivo
   • Všichni hráči jsou povinni používat při turnaji pouze značkovací kuličky dodané pořadatelem (pouze MČR). Jakákoliv úprava značkovacích kuliček je zakázána. Každý hráč si smí vzít sebou na hřiště libovolné množství těchto kuliček. Značkovací kuličky musí být ve vodě rozpustné, netoxické, schopné rozkladu působením mikroorganismů.
 • 3.Turnaj
  • 3.1.Schůze kapitánů
   • Datum a čas schůze kapitánů určí pořadatel. Účast kapitánů nebo jejich zástupců na schůzi je nezbytná. Kapitáni si vylosují startovní číslo svého družstva. Dále jim Hlavní rozhodčí nebo jím pověřený zástupce přednese výklad pravidel turnaje a to včetně případných dodatečně provedených změn. Protest proti herním pravidlům turnaje může vznést pouze přítomný kapitán nebo jeho zástupce. Úprava pravidel bude provedena bude-li pro změnu hlasovat alespoň 75% přítomných kapitánů. Návrh na změnu pravidel, který je v rozporu s právními, morálními nebo bezpečnostními zásadami nemůže být předmětem návrhu.
   • Kapitán odpovídá za to, že jeho hráči budou před začátkem turnaje znát tato pravidla a řídit se podle nich.
  • 3.2.Rychlostní kontrola zbraní
   • Rychlostní kontrola zbraní se provádí v pořadatelem zvláště vymezeném prostoru a všechny zde nacházející se osoby musí mít nasazeny ochranné brýle. Z každé zbraně se musí před vstupem na hrací plochu vystřelit minimálně tři zkušební výstřely (u zbraní na 12g. CO2 bombičky minimálně dvě) přes rychloměr, přičemž rychlost kuličky při žádné z nich nesmí přesáhnout 300 stop/s nebo 90 m/s. Střelbu přes rychloměr provede určený rozhodčí nebo hráč sám, za asistence rozhodčího. V případě, že hráč nastupuje s více než jednou tlakovou nádobou pro pohon zbraně, musí rychlostní rozhodčí přeměřit zbraň se všemi těmito nádobami, tyto tlakové nádoby mohou poté být použity pouze se zbraní se kterou byly přeměřeny (neplatí pro 12g CO2 bombičky). Pokud je rychlostní limit překročen, musí si hráč zbraň seřídit, nebo vyměnit. Případné zdržení hráče při této úpravě není důvodem k odložení počátku hry. Hráč se může rozhodnout hrát i beze zbraně. Po ukončení rychlostní kontroly hráč nesmí upravovat rychlost zbraně.
   • Pokud bude hráč nebo hráči vybráni na rychlostní kontrolu zbraní po ukončení hry musí hráč (rozhodčí) vystřelit tři zkušební výstřely přes rychloměr, přičemž rychlost kuličky v průměru nesmí přesáhnout 300 stop/s nebo 90 m/s. Za překročení rychlosti bude jeho družstvo penalizováno trestnými body dle tabulky (bod 6). Hráč může za překročení rychlostního limitu dostat maximálně 60 trestných bodů.
  • 3.3.Rozhodčí
   • Na průběh hry na hřišti dohlíží minimálně 5 vyškolených rozhodčích: Hlavní, dva Vlajkoví a další Pomocní. Hlavní rozhodčí řídí činnost ostatních rozhodčích, provádí v případě potřeby kontrolu zásahu hráčů a dohlíží na dodržování pravidel všemi hráči. Vlajkoví rozhodčí provádí kontrolu hráčů před vstupem na hřiště, zavádí na začátku hry hráče k jejich vlajkám a stejně jako ostatní Pomocní rozhodčí na hřišti dohlíží na dodržování pravidel hry všemi hráči, čištění brýlí, kontrolují případné označení hráče a oznamují jim jejich vyřazení, nebo vyloučení. Všichni rozhodčí na hřišti můžou zastavit hru se zastavením času zvoláním "stop, zastavit čas". K výkonu funkce Rychlostního rozhodčího může být určen jeden z rozhodčích na hřišti nebo zvláštní rozhodčí.
   • Rozhodnutí všech rozhodčích je konečné a nezvratné.
  • 3.4.Hřiště
   • Hranice hřiště je jasně vyznačena umělohmotnými pásy, které jsou umístěny 0,5 m až 1,5 m nad zemí. Hráči při hře nesmí přesáhnout hranici hřiště žádnou částí těla, výstroje nebo výzbroje. Obě vlajky jsou viditelně umístěny ve výši 0,5 m až 1,5 m nad zemí.
  • 3.5.Družstvo, hráči
   • Počet členů družstva určí pořadatel. Každé družstvo může mít navíc přihlášené náhradníky (počet určí pořadatel), kteří mohou nastoupit k libovolné hře svého družstva místo řádných hráčů a to i bez souhlasu rozhodčích. Střídání hráčů v průběhu jedné hry je zakázáno. Hráči i náhradníci mohou figurovat v rámci jednoho turnaje pouze na jednom seznamu družstva. Za družstvo může jednat pouze kapitán mužstva nebo pověřený zástupce.
  • 3.6.Diváci a nehrající hráči
   • Všichni diváci a nehrající hráči (náhradníci) nesmí při sledování hry žádným způsobem ať již slovně, gestikulací či jiným způsobem ovlivňovat průběh hry. Pokud k tomu přesto dojde a osoba která ovlivnění způsobí bude mít prokazatelný vztah k některému (třeba i nehrajícímu) družstvu, bude toto družstvo penalizováno až 40 trestnými body. Navíc rozhodčí mohou vrátit hru do situace před ovlivněním hry, nebo ve výjimečném případě nařídit opakování hry. Pokud provinilce nebude možno určit, nebo mu nepůjde prokázat vztah k nějakému družstvu, pak rovněž muže být hra vrácena do stavu před tímto vnějším zásahem nebo nařídit opakování hry. Rozhodčí rovněž mohou neukázněného diváka, případně všechny diváky nechat pořadateli odvést z jim vyhrazených míst.
  • 3.7.Neutrální zóna
   • Neutrální zóna je pořadatelem vyznačené území mimo hřiště, kam odcházejí vyřazení hráči. Před vstupem do zóny hráči odloží na zem své zbraně, aniž by s nimi od svého vyřazení jakkoli manipulovali (uzavírali přívod plynu, stříleli apod.). Hráči nesmí jakýmkoliv způsobem ovlivňovat průběh hry. Do doby než skončí hra a kapitáni obou týmů nepodepíší zápis o hře, nesmějí hráči v zóně hlasitě mluvit, sundávat si brýle, opustit vyznačený prostor, nebo se dokonce vzájemně napadat.

VÝBĚR LOKALITY

6. října 2007 v 23:38 | MACA |  AIRSOFT
Výběr lokality je stejně důležitý jako třeba výběr zbraně nebo vybavení. Jelikož zákon je v tomto ohledu proti nám (airsofťákům), tak se musí výběr lokality dobře promyslet.
Dle zákona 119/2002 sb. o zbraních a střelivu se smí Soft hrát pouze na místech k tomu určených nebo na místech, kam nemůžou přijít jiné (civilní) osoby. Když se nad tím zamyslíte, tak je bohužel jasné, že taková lokalita snad neexistuje. Proto se výběru lokality pro hru musí věnovat dostatek času. Platí pro to tedy několik nepsaných pravidel. Vyberte si místo, které je dostatečně vzdálené od civilních obydlí. Tím zmenšíte pravděpodobnost výskytu civilní osoby ve vytyčené oblasti. Dále si dobře zjistěte, jestli daná oblast není oblíbená mezi námi oblíbenými pejskaři nebo důchodci na jejich procházky J. A neméně důležité je vybírání lokality podle zaměření vaší jednotky. Tím mám na mysli CQB nebo Outdoor. Je snad jasné, že pokud se chcete specializovat na CQB, tak nepůjdete trénovat jen do lesa - to by vám bylo celkem na nic. A to samé platí také naopak. Je bohužel samozřejmé, že vhodných lokalit pro CQB není mnoho, ale je jich dostatek pro všechny. U lokality pro CQB je ta hlavní nevýhoda, že budovy bývají většinou blízko civilizace, tak si musíte lokalitu kolem dobře zabezpečit a ohlídat - tím nemyslím rozestavění kulometů typu Vulcan J. Pro ty z vás, kteří preferují Outdoor je řešení jednodušší. Stačí si jen najít vhodný les v určité vzdálenosti od civilizace a můžete se pustit do trénování. Ať tak, či onak je vhodných (tím nemyslím zákonem povolených) lokalit v republice dost, tak se stačí dobře dívat kolem a tu pravou lokalitu si jistě najdete.
Jenom pár upozornění co se bezpečnosti týče; pokud si už najdete nějakou budovu na CQB, tak se důkladně ujistěte o její bezpečnosti. Tzn. Zjistěte si, jestli na vás nemůže kus toho baráku spadnout nebo naopak jestli se vy nemůžete propadnout podlahou. Jsou to maličkosti, kterým se asi zasmějete, ale když zahučíte do metrové díry v podlaze nebo na vás spadne železo-betonovej trám, tak už se asi smát nebudete, takže na tohle si dávejte pozor. Také u Outdooru platí pro vás, nováčky, pár pravidel. Rozhodně bych nedoporučoval skalnatý nebo těžko přístupný terén. Tyto terény těžko zvládají i pokročilí, takže doporučuji pro začátek výběr nějaké příjemnější lokality. Pro začátek postačí obyčejný les.

Tímto článkem autor (tudíž já J ) vyslovuje svoje opovržení a naráží na kindersáky, kteří běhají s ťamanskýma "Airsoftkama" po sídlištích a střílí na všechno co se hýbe. Kvůli těmto lidem jsou Airsofťáci čím dál více neoblíbení a zákony se proti nám stále přiostřují.

MASKOVÁNÍ ZBRANÍ

6. října 2007 v 23:36 | MACA |  AIRSOFT
Maskování zbraní

Smysl nastříkání/na­maskování zbraně nemá ten že by to mohlo vypadat akčně. Ale ten že to částečně zruší tvar/obrys zbraně - hranaté věci. Jelikož černá v lese moc razí. Maskování může být různé.

Proužky ze starých maskáčů, hadr, různé síťky

Todle není příliš dobré řešení, protože proužky a látka všelijak plandá, zavazí, a zbraň se špatně drží. Občas se stane že se vám třeba kousek proužku či hadry dostane přes mířidla a to může mít hrozné následky. Ale má to zase tu výhodu když nechcete mít maskovanou zbraň čistě a jednoduše hadru/síťku/proužky sundáte.

Sprej

Neplandá, nezavazí, nevadí při držení, nejlepší řešení. A pokud se vám už maskování nebude hodit není problém sprej odstranit teda určité typy. Je v podstatě jedno jakým stylem to nastříkáte, jestli tečky, pruhy nebo cokoliv jiného. Nemá ani cenu se párat s nějakým vzorem maskáčů. Prostě uděláte pár čar různým sprejem a je to. A je také rozdíl když nastříkáte celou zbraň a nebo uděláte jen pruhy. Dobré barvy jsou hnědá, olivově zelená, jemně pískovou která se překryje olivově zelenou a vznikne světle zelená.

Když bude všechno hotovo přejeďte zbraň matným bezbarvým lakem. Zbraň se sice oprýská ale jen decentně a nebude vypadat jak s továrny právě vytáhlá.

Bohužel když už nesundáte sprej zbraň se bude později hůř prodávat, pokud teda někdy budete uvažovat o prodeji, radši volte jinou alternativu než sprej.

Když už stříkáte zbraň nastříkejte rovnou i kolimátor, optiku, či jiné doplňky, když už máte zamaskovanou zbraň tak aby vás ještě neprozradil černý kolimátor či box na baterku.

Poměr barev:

Zelená - 2/8
Olivově zelená 3/8
Hnědá 2/8
Písková 1/8

ZBRANĚ

6. října 2007 v 23:35 | MACA |  AIRSOFT
CYBG - Auto Hardball II Short version
CYBG - S&W M3000 Tactical (Mossberg M590)
CYBG - SW M3000 Stock
MARUZEN M1100 BV
STTi (ch) Brokovnice Stainless
STTi Brokovnice NEW ''M47B''
TM AK-47
TM AK-47 Beta
TM AK-47S
TM FA-MAS 5.56 F1
TM FA-MAS SUPER VERSION
TM FAL - 89 Japan Rifle
TM H&K G3 SAS
TM H&K G3 SG/1
TM H&K G36C
TM H&K MP5 A4 High Grade
TM H&K MP5 A5 High Grade
TM H&K MP5 SD5
TM H&K MP5 A5 R.A.S.
TM H&K MP5K A4
TM H&K MP5K PDW
TM H&K PSG-1
TM M14 SOCOM
TM M16 A1
TM M16 A1 Vietnam
TM M16 A2
TM M4 A1 R.I.S.
TM M4 Knight's SR-16
TM M4 S System
TM M733 Comando
TM P-90 Tactica Sistema
TM P-90 TR
TM Steyr AUG
TM Thompson M1A1
TM UZI SMG
TM Beretta M92F Military ele.
TM AEP Beretta M93R
TM G18C ele.
//<![CDATA[ //]]>

CO JE AIRSOFT???

6. října 2007 v 23:28 | MACA |  AIRSOFT
Co je to Airsoft? Airsoft vznikl v Japonsku, jako odpověď na americký Paintball. Původně Japonci vyráběli makety reálných zbraní v měřítku 1:1, které si každý mohl pověsit na zeď jako dekoraci. Postupem času zbraně zdokonalili a "naučili" střílet kuličky. Nejprve po jedné a později i dávkou. Kvůli zvýšení dostřelu byl vynalezen systém hop-up, bez kterého si již dnes nikdo zbraň nedokáže představit. Airsoftové hry Jak již bylo naznačeno, v Airsoftu jde o zbraně a o boj. Stejně jako v Paintballu, jsou v Airsoftu obvykle dvě družstva, která stojí proti sobě. Většinou je úkolem se navzájem eliminovat. Zde si možná říkáte: "Aha, zelený mozky. Vojna je minula, tak dělaj blbiny!". Omyl! Věřte nebo ne, Airsoft je HRA jako každá jiná. Má pravidla a přesný průběh. Ačkoliv po sobě hráči střílí plastikové projektily o průměru 6 nebo 8 mm, jejichž rychlost se pohybuje okolo 100 m/s, nedochází tu prakticky k žádným zraněním.
Elektrika: Má dostřel asi 45-50 metrů, je různě upgradovatelná, od silnější pružiny až po přesnou hlaveň. Její pohon je zajištěn elektromotorkem, který je napájen akumulátorem, který se dobíjí přibližně 10 hodin. Tyto zbraně mají výhodu v používání vysokokapacitních zásobníků tzv. "točák". Dále mohou střílet dávkou. Ceny zbraní se pohybují od 9 000 Kč až po 15 000 Kč. Tyto zbraně mají nastavitelný HOP-UP systém.

Plynovky: Mají dostřel přibližně jako elektrické zbraně, je na nich upgradovatelných jen málo částí, jen vnitřní kovové díly. Její pohon je stlačený plyn, který se plní do zásobníku. Zbraně jsou poloautomatické, ale najdou se i zbraně s automatickým režimem střelby. Zásobník si zde jde taktéž pořídit vysokokapacitní, ale není to "točák", jenom zásobník trčící z rukojeti ven. Jejich ceny se pohybují od 2 000 Kč do 6 000 Kč. Tyto zbraně mají nastavitelný HOP-UP systém.

Manuály: Jejich dostřel je podstatně nižší než ostatní zbraně, asi 15-35 metrů. Upgrady na tyto zbraně žádné nejsou. Pohon je manuální, tzn. před každým výstřelem se musí natáhnout. Dávka u těchto zbraní není možná. Zásobník má danou kapacitu a nejdou koupit vysokokapacitní zásobníky. Ceny se pohybují od 850 Kč až do 1 800 Kč. Nemají jako jediné štelovatelný HOP-UP systém. Liší se akorát odstřelovací pušky, které mají o něco vyšší dostřel, cenu a regulovatelný HOP-UP.

Airsoftové hry: Her můžeme hrát pár druhů Capture the flag - nebo taky boj o vlajky, dva teamy si určí vlajky a někde viditelně dají. Pak se bojuje o vlajky a ten team, který dobyje vlajku, vyhrál nebo se taky mohou dohodnout, že ji ještě musí odnést ke svojí vlajce.

Team match: Hraje se na vybití jednoho nebo druhého teamu.

Hamburger hill: Určí se obrana nějakého kopce a ostaní ho dobývají. Kopec se považuje za dobytý, jakmile bude dobytá vlajka.

"Mapový" airsoft: Na mapě se určí místo o velikosti 1x1 km. Jeden team si určí vlajku a druhý se zakempuje. Před bojem se teamy vůbec nevidí, je to asi tak, že se domluví ještě den před akcí a jeden team, který čeká v sektoru, vyjde např. ráno a druhý podle mapy hledá, Ti vyjdou třeba odpoledne. A až se najdou tak musí dobýt vlajku.